|

Starting Anew

💔🚶‍♂️🌄
One day, you will let go of your current persistence and reluctance, and start a new life without that person with a little regret.
//
总会有那么一天,你会放下如今的执着和不舍,带着稍许的遗憾,去开始过没有那个人的新生活。
Zǒng huì yǒu nàme yītiān, nǐ huì fàngxià rújīn de zhízhuó hé bù shě, dàizhe shāoxǔ de yíhàn, qù kāishǐguò méiyǒu nàgè rén de xīn shēnghuó.
//
Sẽ luôn luôn có một ngày, bạn sẽ buông bỏ sự cố chấp và không nỡ của hiện tại, mang theo một chút hối tiếc bắt đầu một cuộc sống mới mà không có người kia.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *