MAY 22, 2022

Tôi không thích trả lời tin nhắn lắm. Tôi cảm thấy như kiếp trước mình là một cái “không làm … More

MAY 21, 2022

Không thể đọc được suy nghĩ của bạn, tôi mới đọc phân tích chòm sao mỗi ngày. // 看不清你的想法我才每天都看星座解析。 Kàn … More

MAY 20, 2022

Cứ tưởng ngày 20 tháng 5 là ngày trọng đại gì đó, đặc biệt kiểm tra một chút, là ngày … More

MAY 19, 2022

Nhất sinh an noãn, nhất sinh hạnh phúc // 一生安暖,一生幸福 Yīshēng ān nuǎn, yīshēng xìngfú // ཚེ་གང་དྲོ་སྐྱིད། ཚེ་གང་བདེ་བ།

MAY 18, 2022

Thanh giản nội tâm, nhất thiết giai an // 清简内心,一切皆安 Qīng jiǎn nèixīn, yīqiè jiē ān // ནང་སེམས་དྭངས་གཙང་ཡིན་པས། ཡོད་ཚད་བདེ་བ་ལོས་ཡིན།

MAY 17, 2022

Nhất tuế nhất lễ, nhất thốn hoan hỉ // 一岁一礼,一寸欢喜 Yī suì yīlǐ, yīcùn huānxǐ // ལོ་ངོ་རེ་རེར་སྤྲོ་སྣང་རེ།

MAY 12, 2022

Đáng ra phải có được niềm vui và sức mạnh từ tình yêu, chứ không phải dành tất cả sức … More

MAY 11, 2022

Không người phụ nữ nào thích nghe lý lẽ của bạn, điều bạn đang nói là lý lẽ, nhưng điều … More

MAY 10, 2022

Khi bạn yêu, cằn nhằn đều là ngọt ngào Khi bạn không yêu, lời chào đều là quấy rầy // … More