MAY 31, 2016

Không có ai chia tay Cũng nhớ một tiếng còi tàu. (Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình – … More