Nanpu Bridge

📍 Nanpu Bridge, Shanghai, China P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

APRIL 5, 2022

Buồn là mình em mỗi khi đêm còn vương nắng Hoa nắng tôi theo ngày cuốn trôi (Hoa nắng tôi … More

SEPTEMBER 21, 2020

Đừng nghĩ về người khác quá tệ, hoặc nghĩ về người khác quá tốt, tất cả đều là phàm nhân. … More

DECEMBER 1, 2019

Về sau chỉ làm anh hùng của mình, không còn khát vọng người khác che gió chắn mưa nữa. // … More