Alone Time

[Tiếng Việt ở phần dưới]

In the midst of the current endless noise in the living room where I’m writing this article, I feel lucky to have just achieved the quietness I need as I got into the swimming pool this afternoon.

I was only planning to swim 150m at first, and comparing my exercise performance with previous ones, I did not expect that I would be able to enjoy the 300m strides in a quiet environment that made me dream of a mountain lake like I was in Mounigou, Huanglong, or the sound of rain falling down the Siguniang mountains.

The silence alone in that space made me forget to count while swimming (a bad habit to break), but instead I began to imagine myself in another place, and my ears beginning to hear the sound of water like the sound of nature (the sound of streams flowing or the sound of rain falling in the forest).

I then started thinking about making a master plan file for next year, as well as a balance sheet. In addition, I also thought about how to have more quiet time alone to increase productivity because I’m still affected by noise despite constant schedule changes.

—————————–

Thời Gian Một Mình

Giữa tiếng ồn ào bất tận hiện tại ở phòng khách mà tôi đang viết bài này, tôi cảm thấy mình đã may mắn khi vừa đạt được sự yên tĩnh mà mình cần khi xuống hồ bơi thể dục chiều nay.

Lúc đầu tôi chỉ dự tính bơi 150m và so thành tích với những lần thể dục trước, tôi không ngờ mình đã có thể tận hưởng 300m trong một môi trường yên tĩnh làm tôi mơ đến hồ trên núi giống như tôi đã ở Mâu Ni Câu, Hoàng Long, hay tiếng mưa rơi trên núi Tứ Cô Nương.

Sự yên tĩnh một mình trong không gian đó làm tôi quên đi việc đếm sải khi bơi (một thói quen khó bỏ), mà thay vào đó tôi bắt đầu tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, tai tôi bắt đầu nghe tiếng nước như tiếng âm thanh thiên nhiên (tiếng suối róc rách hoặc tiếng mưa rơi rả rích trong rừng).

Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến làm file kế hoạch tổng thể cho năm sau, cũng như bảng cân đối thu chi. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ làm sao để có thêm thời gian yên tĩnh một mình để tăng năng suất vì thay đổi thời gian biểu liên tục nhưng vẫn còn bị nhiều tiếng ồn khác ảnh hưởng đến mình.

Continue ReadingAlone Time

JULY 12, 2021

Thật ra có kết hôn hay không thì cũng sẽ hối tiếc. Mèo trong ngõ nhỏ tự do nhưng không có chốn về. Chó trong hàng rào có nhà nhưng phải cúi đầu cả đời.
//
其实吧 就是,结不结婚都会后悔,巷子里的猫很自由,但是没有归宿,围栏里的狗有归宿,但一辈子都要低着头。
//
Actually, if you get married or not, you will regret it. The cats in the alley are free, but they have no home. The dogs in the fence have a home, but they have to keep their heads down for the rest of their lives.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 12, 2021

APRIL 18, 2021

Hai từ đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới:
Một từ là “nghiêm túc”, từ thứ hai là “kiên trì”.
Người nghiêm túc thay đổi bản thân, người kiên trì thay đổi số phận.
//
世界上最可贵的两个词:
一个叫“认真”,一个叫“坚持”。
认真的人改变自己,坚持的人改变命运 。
//
The two most precious words in the world:
One is called “serious” and the other is called “persistent”.
Serious people change themselves, persistent people change their destiny.
P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 18, 2021

MARCH 17, 2021

Không ai không nỗ lực, nhưng có người không kêu đau.
//
没有人不辛苦 只是有人不喊疼。
//
No one doesn’t work hard, but some people don’t cry pain.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingMARCH 17, 2021

NOVEMBER 13, 2020

Sự thật là thế này, cô đơn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và khiến bạn trở thành một người tốt hơn.
//
真相就是这样,孤独让你强大,让你成为一个更好的人。 ​​​​
Zhēnxiàng jiùshì zhèyàng, gūdú ràng nǐ qiángdà, ràng nǐ chéngwéi yīgè gèng hǎo de rén. ​​​​
//
The truth is that loneliness makes you strong and makes you a better person. ​​​​

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingNOVEMBER 13, 2020

AUGUST 31, 2020

Trong núi có cây sống ngàn năm,
Trên đời khó gặp người trăm tuổi.
//
山中也有千年树,
世上难逢百岁人。
//
There are thousand-year-old trees in the mountains.
It’s rare to find a hundred-year-old person in the world.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 31, 2020

DECEMBER 28, 2019

Thứ làm người ta mệt mỏi không phải là ngọn núi cao phía trước, mà là hạt cát trong chiếc giày.
//
使人疲惫的不是远方的高山,而是鞋里的一粒沙子。
Shǐ rén píbèi de bùshì yuǎnfāng de gāoshān, ér shì xié lǐ de yī lì shāzi.
//
It isn’t the mountain ahead that wears you out; it is the grain of sand in your shoe.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingDECEMBER 28, 2019