APRIL 24, 2021

Bệnh xíu, stress xíu mà ảnh hưởng tâm trạng quá. Vào mùa đào chưa ấy nhỉ, thèm ăn 1 quả … More

JULY 26, 2020

Cuộc sống của mình lông gà đầy đất, còn cả ngày bàn luận quan tâm người khác. // 自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。 … More

MARCH 13, 2020

Ở một vị trí yên tĩnh, hãy đi và ngắm nhìn thế giới sống động. // 在一个安静的位置上,去看世界的热闹。 Zài yīgè ānjìng … More