MARCH 30, 2019

Bất chợt sau nắng ấm, hoa ban nở trắng rừng Bất chợt sau say đắm, ta hóa đôi người dưng. … More

MAY 7, 2018

Cứ tới tháng 5 là nhớ Điện Biên. P.s.: Picture taken in Headquarters of the Dien Bien Phu Campaign, Muong … More