JULY 26, 2020

Cuộc sống của mình lông gà đầy đất, còn cả ngày bàn luận quan tâm người khác.
//
自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。
//
Your life is like chicken feathers scattering all over the ground, you still have time to bother about others’ businesses.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Old Town, Hunan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 26, 2020

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Sichuan trip:

1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)
* My normal stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading10 Days With The Most Steps In 2019

DECEMBER 16, 2019

Tôi đã từng muốn cầm ô để mưa khỏi làm ướt áo. Đáng tiếc sau này mới nhận ra, mưa rơi vốn dĩ vẫn luôn ở trong lòng. Áo quần tuy khô nhưng tâm hồn cũng cạn kiệt, không còn cách nào.
//
我曾经想撑一把雨伞,以防止雨淋湿。 不幸的是,后来我意识到,小雨一直在我心中。 尽管衣服是干的,灵魂仍然是干的,没有办法干。
Wǒ céngjīng xiǎng chēng yī bǎ yǔsǎn, yǐ fángzhǐ yǔ lín shī. Bùxìng de shì, hòulái wǒ yìshí dào, xiǎoyǔ yīzhí zài wǒ xīnzhōng. Jǐnguǎn yīfú shì gàn de, línghún réngrán shì gàn de, méiyǒu bànfǎ gàn.
//
I once wanted to hold an umbrella to prevent getting wet. Unfortunately, later I realized that light rain was always in my heart. Although the clothes are dry, the soul is also dried out, and there is nothing to do about it.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Old Town, Hunan, China in 2019.

Continue ReadingDECEMBER 16, 2019

31 Tháng 5, 2019

Mình không tính mua trà trước ngày cuối cùng hoặc ngày nào đó được đi siêu thị, nhưng nhờ bạn đồng hành ghé vô mà mình quyết định mua luôn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, gần Hồng Kiều. Một phần nữa nhờ cách thức quảng cáo trà độc quá đi, cưa như cưa khúc gỗ á. Cũng may vì sau đó mình có đi siêu thị ở Thường Đức nhưng tìm không ra quầy bán trà lá. Về nhà mới thấy thương hiệu trà Baishaxi có từ năm 1939 của vùng An Hoá tỉnh Hồ Nam. Cửa hàng niêm yết giá bán rõ ràng, và thấy rẻ hơn họ bán trên mạng nhiều.

P.s.: Ảnh chụp tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Trung Quốc năm 2019.

Continue Reading31 Tháng 5, 2019

Hunan – Hubei, Day 6: Wuhan And Flying Home

[Tiếng Việt ở phần dưới]
This was the last day of my trip. I visited three sites of Wuhan called Yellow Crane Tower (which was made famous by poetry), Hubei Provincial Museum, and East Lake.

Two hours at Yellow Crane Tower seemed like a waste of time. I’d prefer more time at Wulingyuan or Fenghuang Old Town.

I liked the visit to the museum which made me understand more about the Chinese culture. Though I saw so many Chinese students around the beverage vending machines than in the showrooms.

After that, I had a chance to go around East Lake. Unlike Jingzhou, the minibus took all of us around the lake for 30 mins. As I thought out loud that the driver was handsome, my tour group kept joking about me and him. Though he was 9 years younger, he said I looked like 27 haha. We talked a bit. He asked if I was a Malaysian (?) And after a stop, when I switched to the seat next to him, he nicely started a small conversation with me. He asked which city I was from and if it was near the beach. Ashin said that 521 was better than 520. I couldn’t agree more.

After 3 flights with China Southern Airlines this time, I somehow felt that their service was worse than 10 years ago. We had to wait for a while on board and they didn’t give us any water to drink. I even had a meal before the plane departed 10 years ago.

After midnight, I’d be home safe and sound.
—————————–
Hồ Nam – Hồ Bắc, Ngày 6: Vũ Hán Và Trở Về Nhà
Đây là ngày cuối cùng trong chuyến đi của mình. Mình đã đến thăm ba địa điểm của Vũ Hán có tên là Hoàng Hạc Lâu (đã được làm nổi tiếng bằng thơ ca), Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc và Hồ Đông.

Hai tiếng đồng hồ ở Hoàng Hạc Lâu dường như chỉ lãng phí thời gian. Mình muốn có nhiều thời gian hơn ở Vũ Lăng Nguyên hoặc Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Mình thích chuyến thăm bảo tàng, nơi làm cho mình hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Mặc dù mình thấy nhiều sinh viên Trung Quốc xung quanh các máy bán đồ uống tự động hơn là trong các phòng trưng bày.

Sau đó, mình có cơ hội đi một vòng Hồ Đông. Không giống như Kinh Châu, chiếc xe buýt nhỏ đã đưa mọi người đi quanh hồ trong 30 phút. Khi mình buột miệng rằng người lái xe đẹp trai, nhóm du lịch của mình liên tục nói đùa về mình và em ấy. Dù nhỏ hơn 9 tuổi nhưng em ấy nói mình trông như 27 haha. Chúng mình nói chuyện một chút. Em ấy hỏi mình có phải là người Malaysia không (?) Và sau khi dừng lại một chút, khi mình chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh em ấy, em ấy cũng tử tế đãbắt đầu trò chuyện với mình một chút. Em ấy hỏi mình đến từ thành phố nào và có gần biển không. A Tín nói rằng 521 tốt hơn 520. Mình quá mức tán thành ấy chứ.

Sau 3 chuyến bay với Hàng không Nam Phương Trung Quốc lần này, mình phần nào cảm thấy dịch vụ của họ kém hơn 10 năm trước. Cả đoàn phải đợi một lúc trên máy bay và họ không cho uống nước. Mình thậm chí đã được ăn một bữa trước khi máy bay khởi hành 10 năm trước.

Sau nửa đêm, mình sẽ về nhà an toàn và bình yên.

Continue ReadingHunan – Hubei, Day 6: Wuhan And Flying Home

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

What I feared the most was the weather as forecast. It rained in the morning again today, and my exploration of Fenghuang Old Town was disrupted somehow. Because I wore the Thai flip flop, I walked slowly and slipped when I got off a boat. I borrowed an umbrella because my jacket wasn’t completely waterproof.

The stoned bridge, the most famous part of the town, was wet so I only stepped on several stones and didn’t get to the middle. However, the boat trip was quite good.

I tried a boba milk tea and thought it was as good as the Vietnamese one.

After lunch, we departed Fenghuang for Changde. After checking in, all of us (except 1) walked to the supermarket called Lian Hua. It was quite big. I bought some gifts for my family and friends. What I loved about China’s summer is the peach season. I’d buy some on the last day to bring back to Vietnam.

Continue ReadingHunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

Hunan – Hubei, Day 3: Wulingyuan And Fenghuang Old Town

Some people disliked waking up early, but I thought it was okay on a trip when we had to check out. At least, I didn’t have to fight for breakfast like in Taiwan. However, the food was just so so.

We passed a sidewalk market on the way to the Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area, a UNESCO World Heritage Site. After taking a bus, we reached the elevator station. Though it is the world’s highest outdoor elevator, the Bailong Elevator only took 1 min 20 seconds to reach its top floor. There we enjoyed a fantastic view of Tianzi Mountain.

And we then walked to Tian Xia Di Yi Qiao, also known as the Number 1 Bridge Under the Heaven. I tried squeezing in with other people to take a pic and heard some guys said ‘mei’ and ‘piao lang’ which I replied with ‘xie xie’.

Then it rained cats and dogs while we were looking for the Avatar Hallelujah Mountain.
The tour guides and leader couldn’t find two of the tour members on the way out. They were lost because they couldn’t see the flag due to umbrellas. Luckily, I could spot them on the way back searching.

After lunch, the bus took us to Fenghuang Old Town. We had dinner, then walked around the town for only 45 mins. That’s why my friend and I decided to come back later.

At 10PM, 6 of us took a cab to Fenghuang. Here we tried stinky tofu and enjoyed the night.
I was looking for boba milk tea, but I didn’t order because the menu was in Chinese and I wasn’t really thirsty. At midnight, we returned to the hotel.

Continue ReadingHunan – Hubei, Day 3: Wulingyuan And Fenghuang Old Town