Time Warp
| |

Time Warp

🌙👦🔙 May you leave for half of your life and return as a teenager. // 愿你出走半生,归来仍是少年。 Yuàn nǐ chūzǒu bànshēng, guīlái réng shì shàonián. // Nguyện nhĩ xuất tẩu bán sinh, quy lai nhưng thị thiếu niên. // Nguyện người đi hết nửa đời, lúc về vẫn là thiếu niên. P.s.: Picture taken in Moc…

Reflections
| |

Reflections

🏞️💖 Water, like a mirror, can reflect everything. Heart, like a mirror, can reflect life. // 水如镜,可映万物。 心如镜,可映人生。 Shuǐ rú jìng, kě yìng wànwù. Xīn rú jìng, kě yìng rénshēng. // Thuỷ như kính, khả ánh vạn vật. Tâm như kính, khả ánh nhân sinh. P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in…

Golden Flowers
|

Golden Flowers

Please grant the four seasons, The earth and sky calm the wind. On the earthly path you tread, Golden flowers in full bloom. // Xin cho bốn mùa Đất trời lặng gió Đường trần em đi Hoa vàng mấy độ (Hoa Vàng Mấy Độ – Trịnh Công Sơn) P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son…

Moc Chau
|

Moc Chau

No need to go to Hà Giang to see buckwheat flowers, no need to go to Thái Bình for mustard flowers, no need to go to Đà Lạt for wild sunflowers. Soon, there will be cherry blossoms, apricot blossoms, and mountain ebony flowers right here. // Không cần đi Hà Giang cũng có hoa tam…

Compliments
| |

Compliments

😊🌟 You are so pretty, you say everything right. // 你这么好看,说什么都对。 Nǐ zhème hǎokàn, shuō shénme dōu duì. // Nhĩ giá yêu hảo khán, thuyết thậm ma đô đối. // Bạn đẹp thì bạn nói gì cũng đúng. P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.