JULY 28, 2021

Sống như người sẽ biết một mùa trăng qua. Sống như người thì sẽ biết mình đang đi, đang ăn, … More

JULY 27, 2021

Lâu lắm tôi đã không đi, mất cảm giác. Bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu, như ăn, … More

OCTOBER 24, 2018

Mưa hoài chán quá đi. Ước gì cuộc đời mình có vài cái filter, chỉ cần click một cái bầu … More

MAY 31, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng … More