Loving Yourself
| |

Loving Yourself

❤️ Loving yourself is the beginning of a lifelong romance. // 爱自己是终身浪漫的开始。 Ài zìjǐ shì zhōngshēn làngmàn de kāishǐ. ​ ​ // Ái tự kỷ thị chung thân lãng mạn đích khai thủy. ​ // Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời. ​ P.s.: Picture taken in Avatar…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Observation
| |

Observation

📖🌍🌆 In a quiet location, go and watch the lively world. // 在一个安静的位置上,去看世界的热闹。 Zài yīgè ānjìng de wèizhì shàng, qù kàn shìjiè de rènào. // Tại nhất cá an tĩnh đích vị trí thượng, khứ khán thế giới đích nhiệt nháo. // Ở một vị trí yên tĩnh, hãy đi và ngắm nhìn thế giới…

Travel Dreams
|

Travel Dreams

🌍✈️ I want to go to the ends of the earth again. // 又想去天涯海角。 Yòu xiǎng qù tiānyáhǎijiǎo. // Hựu tưởng khứ thiên nhai hải giác. // Lại muốn đi tận mường Tông Tênh trời vằn, mường Tông Lang trời trũng. P.s.: Picture taken in Tianmen Mountain, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Dilemma
| |

Dilemma

🚩🤔💔 The problem: You’re trying to hold on and let go at the same time. // 问题是:你试图坚持并同时放手。 Wèntí shì: Nǐ shìtú jiānchí bìng tóngshí fàngshǒu. // Vấn đề thị: Nhĩ thí đồ kiên trì tịnh đồng thì phóng thủ. // Vấn đề là: Bạn cố gắng kiên trì và buông tay cùng một lúc. P.s.:…