JUNE 30, 2022

Dũng cảm là gì? Tôi biết rằng mình sẽ béo lên sau khi ăn bữa này, tôi vẫn tiếp tục. … More

JUNE 29, 2022

Thật ghen tị với những cô gái khác có thể được bạn trai ôm bay bổng lên. Lần cuối cùng … More

JUNE 28, 2022

Tút tút tút, tôi bây giờ tôi là một chú thỏ. Tôi chỉ nói chuyện với cà rốt. // 嘟嘟嘟我现在是一只小兔子我只和胡萝卜说话。 … More

JUNE 27, 2022

Hãy tìm kiếm chính mình, đừng tìm kiếm thiên đường, thiên đường là ở chính mình. // 谋己,不要去谋天,天在己中。 Móu jǐ, … More

JUNE 26, 2022

Con người không nhất thiết phải đẹp nhưng phải sống đẹp. // 人不一定要生得漂亮,但却一定要活得漂亮. Rén bù yīdìng yào shēngdé piàoliang, dàn … More

JUNE 25, 2022

Người khôn ngoan hết thảy cầu chính mình, kẻ ngu ngốc hết thảy cầu người khác. // 智者一切求自己,愚者一切求他人。 Zhìzhě yīqiè … More

JUNE 24, 2022

Không ai già đi bởi vì họ sống thêm vài năm nữa: Người ta già đi chỉ vì họ từ … More

JUNE 23, 2022

Bình thường không có nghĩa là tầm thường. Một người có thể bình thường, nhưng không thể tầm thường. Người … More