SEPTEMBER 3, 2020

Lợi ích lớn nhất của việc lớn lên có lẽ là bạn được ăn kem không chỉ trong kỳ nghỉ hè.
//
长大最大的好处大概就是可以不仅仅在暑假的时候吃冰淇淋了。
//
Probably the biggest advantage of growing up is that you can eat ice cream not only during the summer vacation.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading SEPTEMBER 3, 2020

AUGUST 30, 2020

Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén cuộc sống thăng trầm.
//
食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。
//
Eat a bowl of earthly fireworks and drink a few cups of life’s ups and downs.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading AUGUST 30, 2020

APRIL 19, 2020 – 2

Điều khiến cô chán ghét không phải là sự xấu xí của thế giới, mà là chiếc mặt nạ tuyệt đẹp mà thế giới đeo. (Đời nhẹ khôn kham)
//
令她反感的,远不是世界的丑陋,而是这个世界所戴的漂亮面具。–《不能承受的生命之轻》
//
What disgusted her was not the ugliness of the world, but the beautiful mask worn by the world. (The Unbearable Lightness of Being)

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 19, 2020 – 2

FEBRUARY 2, 2020

Cho đến khi một khoảnh khắc quý giá trở thành hồi ức, bạn mới thực sự nhận ra được giá trị của nó.
//
直到一些珍贵的时刻成为了回忆,你才会真正意识到它的价值所在。
//
You will never know the true value of a moment until it becomes a memory.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 2, 2020

DECEMBER 22, 2019

Trước kia uống một lon cola liền có thể rất vui vẻ, hiện tại lớn rồi cần uống 5 lon bia mới có thể bớt buồn sương sương thôi à.
//
以前喝一瓶可乐就能很快乐,现在长大了,需要喝五罐啤酒才能稍稍不难过。
//
When we were young, just one Coke could make us happy; now 5 cans of beer only make us a little less sad.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading DECEMBER 22, 2019