APRIL 5, 2022

Buồn là mình em mỗi khi đêm còn vương nắng Hoa nắng tôi theo ngày cuốn trôi (Hoa nắng tôi … More

APRIL 4, 2022

Người cô đơn thường dễ tổn thương Kẻ cố chấp thường sợ hồi ức // 孤单的人心易碎 未曾放下的人怕回忆 Gūdān de rénxīn … More

APRIL 3, 2022

Nhưng tôi chắc rằng có một người như vậy Anh ấy ở đâu đó, anh ấy là định mệnh của … More

APRIL 2, 2022

Tình yêu là cái cớ để bị tổn thương Và lý do để làm tổn thương // 爱是借口受伤 和借口伤害 Ài … More