Alone Time

[Tiếng Việt ở phần dưới]

In the midst of the current endless noise in the living room where I’m writing this article, I feel lucky to have just achieved the quietness I need as I got into the swimming pool this afternoon.

I was only planning to swim 150m at first, and comparing my exercise performance with previous ones, I did not expect that I would be able to enjoy the 300m strides in a quiet environment that made me dream of a mountain lake like I was in Mounigou, Huanglong, or the sound of rain falling down the Siguniang mountains.

The silence alone in that space made me forget to count while swimming (a bad habit to break), but instead I began to imagine myself in another place, and my ears beginning to hear the sound of water like the sound of nature (the sound of streams flowing or the sound of rain falling in the forest).

I then started thinking about making a master plan file for next year, as well as a balance sheet. In addition, I also thought about how to have more quiet time alone to increase productivity because I’m still affected by noise despite constant schedule changes.

—————————–

Thời Gian Một Mình

Giữa tiếng ồn ào bất tận hiện tại ở phòng khách mà tôi đang viết bài này, tôi cảm thấy mình đã may mắn khi vừa đạt được sự yên tĩnh mà mình cần khi xuống hồ bơi thể dục chiều nay.

Lúc đầu tôi chỉ dự tính bơi 150m và so thành tích với những lần thể dục trước, tôi không ngờ mình đã có thể tận hưởng 300m trong một môi trường yên tĩnh làm tôi mơ đến hồ trên núi giống như tôi đã ở Mâu Ni Câu, Hoàng Long, hay tiếng mưa rơi trên núi Tứ Cô Nương.

Sự yên tĩnh một mình trong không gian đó làm tôi quên đi việc đếm sải khi bơi (một thói quen khó bỏ), mà thay vào đó tôi bắt đầu tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, tai tôi bắt đầu nghe tiếng nước như tiếng âm thanh thiên nhiên (tiếng suối róc rách hoặc tiếng mưa rơi rả rích trong rừng).

Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến làm file kế hoạch tổng thể cho năm sau, cũng như bảng cân đối thu chi. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ làm sao để có thêm thời gian yên tĩnh một mình để tăng năng suất vì thay đổi thời gian biểu liên tục nhưng vẫn còn bị nhiều tiếng ồn khác ảnh hưởng đến mình.

Continue ReadingAlone Time

21 Tháng 4, 2021

Mệt mỏi với thành phố chật chội và chanh chua. Rất khao khát được phục hồi tâm trạng nhanh chóng giữa tự nhiên. Leo một ngọn núi, uống một ly trà, nghe một ca khúc, lặng nhìn mây bay, ngắm mặt trời lặn. Cần lắm 30.000 bước chân đơn độc giải tỏa tâm trạng nhạy cảm này vì đây là thời tiết “từ từ leo núi, mất tích một lúc, rời vườn thú người”.
Thanh nhàn ngâm một vài câu,
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi.

P.s.: Ảnh chụp tại Hoàng Long, châu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.

Continue Reading21 Tháng 4, 2021

APRIL 5, 2021

Lòng như gương soi, không vướng bụi trần.
//
སེམས་ནི་མེ་ལོང་བཞིན། ཐལ་རྡུལ་མི་དགོས།
//
心如明镜,不惹尘埃。
//
If your heart is like a mirror, it won’t provoke dust.

P.s.: Picture taken in Mounigou, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 5, 2021

JULY 12, 2020

Chén rượu quá nhỏ, kính không đến ngày sau còn dài, ngõ nhỏ quá ngắn, đi không đến tóc bạc hoa râm, không phải tuổi trẻ không giữ được trái tim già nua, mà là năm tháng vô tình đã làm lòng người hoảng hốt.
//
酒杯太浅,敬不到来日方长,巷子太短,走不到白发苍苍,不是年少守不住旧心,而是岁月无情慌了人心。
//
The wine glass is too shallow to respect the future, and the alley is too short to walk until our hair turns gray. It’s not that the youth can’t keep the old heart, but that the ruthless time panics our hearts.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 12, 2020

FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingFEBRUARY 18, 2020

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Sichuan trip:

1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)
* My normal stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading10 Days With The Most Steps In 2019

17 Tháng 11, 2019

Không phải bất cứ ai cũng phù hợp để cùng ta ngồi xuống, ngồi nhìn trời mây hoa cỏ và kể những câu chuyện được bảo vệ trong lòng.
P.s.: Ảnh chụp tại Hoàng Long, Tùng Phan, châu tự trị A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2019.
Continue Reading17 Tháng 11, 2019

SEPTEMBER 25, 2019

Hãy cho tôi đi theo người, cho tôi đi theo người, đi theo dòng người hối hả, nhìn về đồi núi có nhiều bông hoa nở rộ, phất phất tay áo bay.
//
就让我随你去,让我随你去,随着熙熙攘攘的人流,向着开满鲜花的山丘,挥挥衣袖。
Jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū, huī huī yī xiù.
//
Just let me go with you, let me go with you, with the flow of busy people, towards the hills full of flowers, and swinging our sleeves.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 25, 2019

SEPTEMBER 8, 2019

Những năm còn sống, cùng đi xem thử thế giới đẹp đẽ dễ vỡ này. Hễ có chờ đợi, thì có lên đường.
//
有生之年,一起去看看这个美丽易碎的世界。凡有等待,就有启程。
//
For the rest of your life, let’s go and see this beautiful and fragile world. Whenever there is waiting, there is a departure.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 8, 2019