APRIL 5, 2021

Lòng như gương soi, không vướng bụi trần.
//
སེམས་ནི་མེ་ལོང་བཞིན། ཐལ་རྡུལ་མི་དགོས།
//
心如明镜,不惹尘埃。
//
If your heart is like a mirror, it won’t provoke dust.

P.s.: Picture taken in Mounigou, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 5, 2021

JULY 12, 2020

Chén rượu quá nhỏ, kính không đến ngày sau còn dài, ngõ nhỏ quá ngắn, đi không đến tóc bạc hoa râm, không phải tuổi trẻ không giữ được trái tim già nua, mà là năm tháng vô tình đã làm lòng người hoảng hốt.
//
酒杯太浅,敬不到来日方长,巷子太短,走不到白发苍苍,不是年少守不住旧心,而是岁月无情慌了人心。
//
The wine glass is too shallow to respect the future, and the alley is too short to walk until our hair turns gray. It’s not that the youth can’t keep the old heart, but that the ruthless time panics our hearts.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 12, 2020

FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingFEBRUARY 18, 2020

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Chinese trips:
1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)
* My normal stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading10 Days With The Most Steps In 2019

SEPTEMBER 25, 2019

Hãy cho tôi đi theo người, cho tôi đi theo người, đi theo dòng người hối hả, nhìn về đồi núi có nhiều bông hoa nở rộ, phất phất tay áo bay.
//
就让我随你去,让我随你去,随着熙熙攘攘的人流,向着开满鲜花的山丘,挥挥衣袖。
Jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū, huī huī yī xiù.
//
Just let me go with you, let me go with you, with the flow of busy people, towards the hills full of flowers, and swinging our sleeves.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 25, 2019

SEPTEMBER 8, 2019

Những năm còn sống, cùng đi xem thử thế giới đẹp đẽ dễ vỡ này. Hễ có chờ đợi, thì có lên đường.
//
有生之年,一起去看看这个美丽易碎的世界。凡有等待,就有启程。
//
For the rest of your life, let’s go and see this beautiful and fragile world. Whenever there is waiting, there is a departure.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 8, 2019

AUGUST 25, 2019

Trái tim nếu chẳng có chốn dừng chân, thì dù đi đến nơi đâu cũng đều là lưu lạc.
//
心若没有栖息的地方, 走哪都是流浪。
//
If the heart does not have a place to live, it is all wandering.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 25, 2019

JULY 21, 2019

Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống.
(Romain Rolland)
//
世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。
//
There is only one heroism in the world: to see the world as it is, and to love it.
//
Il n’ya qu’un héroïsme au monde: c’est de voir le monde tel qu’il est et de l’aimer.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 21, 2019

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 5: Huanglong

Because it was raining when we started for Huanglong, we decided to take the cable car to halfway. On the way to the top, I saw some precautions of health and oxygen, but didn’t experience any breathing problem if I walked slowly enough.

The view from the top lake was astonishing. If Mounigou was all lakes with crystal clear water, Huanglong had an incredible calcified scenery.

Finally, I did record some videos when the driver passed through the mountain tunnels.

I thought I was a picky girl over food, but turned out I could have anything that was convenient. There was nothing better than a beer over some barbecued food for a rainy evening. And those barbecue restaurants were near, too. Luckily, the Dien Bien girl finally agreed to go with me tonight. And she was kind enough to treat me.

From WeChat, I learned that the driver didn’t really go to Huanglong even though he was born here. I told him it was beautiful and he should go there in autumn.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 5: Huanglong