MARCH 18, 2021

Bây giờ tôi chỉ thích những điều có hồi đáp và những người nói lời giữ lời.
//
现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。
//
Now I only like things that respond and those who keep their word.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 18, 2021

JUNE 1, 2020

Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con.
//
容易的是活成大人,难的是变回小孩。
//
It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingJUNE 1, 2020

23 Tháng 8, 2018

Nếu thế giới này là một hình lập phương, khi không muốn đối mặt còn có thể nấp vào trong các góc cạnh. Thế nhưng trái đất lại là hình cầu, vì vậy dù có mệt mỏi, thì cũng chẳng thể trốn vào đâu.

P.s.: Ảnh chụp tại Adelaide, Nam Úc, Úc năm 2018.

Continue Reading23 Tháng 8, 2018

30 Tháng 5, 2018

Đặt bản thân mình quá cao, người khác ngẩng lên nhìn không được. Đặt bản thân mình quá thấp, người khác e rằng đối với bạn không thể tôn trọng. Trên đời vốn dĩ không có ai hoàn mỹ, hà tất phải che giấu khuyết điểm của bản thân. Làm người phải biết, có thể ngẩng cao đầu, thì càng có thể cúi thấp đầu. Khoảng cách giữa một cái ngẩng đầu với một cái cúi đầu, không chỉ đơn giản là tư thế, mà là một loại phẩm chất, một kiểu thái độ. Lúc nghịch cảnh, ngẩng cao đầu là một dạng tự tin, cũng là một dạng dũng khí. Khi thuận cảnh, cúi đầu là một dạng mềm mỏng, cũng là một dạng trầm tĩnh. Cho nên, có dũng khí hết mình cầu tiến, càng cần có khả năng nguyện ý cúi thấp đầu.

P.s.: Ảnh chụp tại Glenelg, Adelaide, Nam Úc, Úc năm 2018.

Continue Reading30 Tháng 5, 2018

MAY 11, 2018

I was marching to the wrong drum
With the wrong scum
Pissing out the wrong energy
Using all the wrong lines
And the wrong signs
With the wrong intensity
(Depeche Mode – Wrong)

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 11, 2018

MARCH 27, 2018

Bạn là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của bạn thì sao?
//
你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢?
//
You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep is fed, how about your wood? You tell me.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 27, 2018

MARCH 24, 2018

Đi ngủ là một loại giải thoát, ngủ liền sẽ không buồn không giận, không phiền não không cô đơn, là Thượng đế ban cho bạn thời gian mất trí nhớ ngắn ngủi, nguyện mộng đẹp chữa trị khổ sở của bạn. Ngủ ngon.
//
睡觉是一种解脱,睡着了就会不悲不气,不烦恼不孤单,是上帝赐予你短暂失忆的时间,愿美梦治愈你的难过。 晚安。
//
Sleep is a kind of liberation. When you fall asleep, you will not be sad or upset. You will not be bothered or alone. It is God’s time to give you a momentary loss of memory. May the dreams cure your sadness. Good night.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 24, 2018