Water In Chengdu

📍 Giant Panda Breeding & Research Base, Chengdu, Sichuan, China P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

APRIL 8, 2021

Bởi vì vui vẻ nên có thể đối diện muôn vàn khó khăn. // དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན། // 因为欢喜,可迎万难。 Yīnwèi huānxǐ, kě … More