APRIL 8, 2021

Bởi vì vui vẻ nên có thể đối diện muôn vàn khó khăn.
//
དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན།
//
因为欢喜,可迎万难。
//
Because of joy, I can confront all difficulties.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 8, 2021

JULY 4, 2020

Thỉnh thoảng xin cuộc sống cho nghỉ phép, hôm nay tôi muốn làm đồ vô dụng vui vẻ.
//
偶尔向生活请个假,今天要做个快乐废物。 ​​​​
//
Occasionally I take a leave from life, today I want to be a happy waste.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JULY 4, 2020

JUNE 11, 2020

Nhân sinh không có bốn mùa, chỉ có hai mùa, cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng chính là mùa ế hàng.
//
人生没有四季,只有两季,努力就是旺季,不努力就是淡季。 ​​​​
//
There are no four seasons in life, only two seasons, hard work is the peak season, no effort is the off season.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 11, 2020

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
//
In our life, all people are passers-by, and only we are our hometown.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 9, 2020

JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
//
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 8, 2020

JUNE 7, 2020

Khi bạn đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình.
//
当你走得足够远,便会遇见自己。
//
When you go far enough, you will meet yourself.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading JUNE 7, 2020

APRIL 18, 2020

Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng.
//
当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。
//
When you reduce your life to black and white, you can’t see the rainbow.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading APRIL 18, 2020

MARCH 7, 2020

Ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, chúng ta mỗi người bình thường đều phải nâng cao trách nhiệm xã hội.
//
在国家危难之时, 我们每一个普通人也都要扛起社会责任。
//
When the country is in difficulty, each of us ordinary people must also take up social responsibility.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading MARCH 7, 2020

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Chinese trips:
1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)
* My normal stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading 10 Days With The Most Steps In 2019

SEPTEMBER 6, 2019

Không có nghệ thuật nào trên thế giới khó khăn hơn cuộc sống. Vì nghệ thuật hay môn học khác, có giáo viên ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta phải học cách trở nên mạnh mẽ, chăm chỉ và thăng tiến trong nghịch cảnh của cuộc sống và đừng khuất phục trước những khó khăn!
//
世界上没有比人生更艰难的艺术,因为其他的艺术或学问,到处都有老师。因此,我们要在人生的逆境中学会坚强,拼搏,向上的精神,不要向困难低头!
//
There is no art in the world that is more difficult than life. Because of other arts or learning, there are teachers everywhere. Therefore, we must learn to be strong, hardworking, and uplifting in the adversity of life, and don’t bow to difficulties!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading SEPTEMBER 6, 2019