DECEMBER 19, 2021

Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi … More

MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã. // 珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。 Zhēnxī suǒyǒu … More

AUGUST 17, 2018

[Qixi Thất tịch 2018] You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, … More

APRIL 7, 2017

I saw a quote from afar: “A journey is best measured in friends, rather than miles.” If friends were changed … More