Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan
|

Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan

Mình không tính mua trà trước ngày cuối cùng hoặc ngày nào đó được đi siêu thị, nhưng nhờ bạn đồng hành ghé vô mà mình quyết định mua luôn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, gần Hồng Kiều. Một phần nữa nhờ cách thức quảng cáo trà độc quá đi, cưa như cưa khúc gỗ…

Hunan – Hubei, Day 5: Historical Jingzhou And Walking Street Of Jianghan Road
|

Hunan – Hubei, Day 5: Historical Jingzhou And Walking Street Of Jianghan Road

We departed Changde, Hunan for Jingzhou, Hubei in the morning. In this historical city, we had a chance to go around the wall on an electric car and it was a great ride even though some of us disliked it. Two members of our group decided that they would do some cosplaying. One dressed as…

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde
| |

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

What I feared the most was the weather as forecast. It rained in the morning again today, and my exploration of Fenghuang Old Town was disrupted somehow. Because I wore the Thai flip flop, I walked slowly and slipped when I got off a boat. I borrowed an umbrella because my jacket wasn’t completely waterproof….