APRIL 24, 2021

Bệnh xíu, stress xíu mà ảnh hưởng tâm trạng quá. Vào mùa đào chưa ấy nhỉ, thèm ăn 1 quả … More

JUNE 8, 2019

酱香片片香干, không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng ăn được. P.s.: Product bought in Changde, Hunan, China in … More