DECEMBER 19, 2021

Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi … More

APRIL 6, 2021

Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề. // ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། // 心若莲花,终得菩提。 … More

MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã. // 珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。 Zhēnxī suǒyǒu … More

MARCH 6, 2020

Tôi rất mờ mịt, nhưng tôi làm ra vẻ rất tuyệt. // 我很迷茫,但我装的很棒。 Wǒ hěn mímáng, dàn wǒ zhuāng de … More

MARCH 5, 2020

Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng. // 我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​ Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì … More

AUGUST 17, 2018

[Qixi Thất tịch 2018] You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, … More