Market In Kaohsiung

📍 Dragon and Tiger Pagodas, No. 9號, Liantan Rd, Zuoying District, Kaohsiung City, Taiwan 813 P.s.: Picture taken in Dragon … More

OCTOBER 22, 2018

Bên ngoài cửa sổ mưa gió dầm dề, trong nhà khói trà tịch mịch. Thuận theo tự nhiên, làm theo … More

OCTOBER 18, 2018

Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng. // 天下熙熙, 皆为利来; 天下壤壤, … More

OCTOBER 16, 2018

Phương thức giao tiếp của con người trong thời đại ngày nay rất có thể sẽ thay đổi như thế … More

OCTOBER 15, 2018

Trái tim của mỗi người, nên giống như một hồ nước trong. Gió thổi, chỉ là nổi vài gợn sóng … More