NOVEMBER 1, 2019

Chẳng có ai đứng hoài một chỗ chờ bạn, chờ bạn quay lại khi bạn hối hận. // 没有人一直站在原地等着你,等着你后悔时回来。 Méiyǒu … More

OCTOBER 16, 2019

Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình. … More

AUGUST 21, 2018

Thành phố lớn không chứa được thân xác này, nơi huyện nhỏ lại chẳng thoả chí linh hồn. P.s.: Picture … More

JULY 5, 2018

Con người, vốn có một trái tim Hồng Lâu Mộng, nhưng lại sống trong thế giới của Thuỷ Hử, muốn … More