Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Optimist
| |

Optimist

🕯️🤔 An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out? // 乐观的人会在没有灯光的地方看见灯光,然而,为何悲观的人总要把它吹熄不可? Lèguān de rén huì zài méiyǒu dēngguāng dì dìfāng kànjiàn dēngguāng, rán’ér, wèihé bēiguān de rén zǒng yào bǎ tā chuī xí bùkě? // Lạc quan đích nhân hội tại một…

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 1: Saigon To Huangshan Tunxi Airport
|

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 1: Saigon To Huangshan Tunxi Airport

Only 9 days before had I decided to go on another trip to China with my twin sis, this time to 3 provinces/cities of Anhui, Zhejiang, Shanghai. My main visits would be Huangshan (Yellow Mountain), Shanghai, Hangzhou, and Yanguan Ancient Town. This was another trip that required no individual visa (like my previous trip to…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…