MARCH 21, 2021

Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời.
//
爱自己是终身浪漫的开始。 ​
//
Love yourself is the beginning of a lifelong romance. ​

P.s.: Picture taken in Avatar Hallelujah Mountain, Wulingyuan, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Continue ReadingMARCH 21, 2021

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Sichuan trip:

1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)
* My normal stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading10 Days With The Most Steps In 2019

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of November 2019, I’ve been to 19 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(.

Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit Sichuan if possible.

1. Hạ Long Bay (672), Quảng Ninh, Vietnam
2. Hội An Ancient Town (948, cultural,1999), Quảng Nam, Vietnam
3. Angkor (668, cultural, 1992), Siem Reap, Cambodia
4. Tràng An Landscape Complex (1438, mixed, 2016), Ninh Bình, Vietnam
5. Complex of Huế Monuments (678, cultural, 1993), Huế, Vietnam
6. Phong Nha – Kẻ Bàng National Park (951, natural, 2003), Quảng Bình, Vietnam
7. Historic City of Ayutthaya (576, cultural, 1991), Ayutthaya, Thailand
8. Sydney Opera House (166, cultural, 2007), New South Wales, Australia
9. Greater Blue Mountains Area (917, natural, 2000), New South Wales, Australia
10. Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area (640, natural, 1992), Zhangjiajie, Hunan, China.
11. Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System (1001, cultural, 2000), Dujiangyan City, Sichuan, China.
12. Huanglong Scenic and Historic Interest Area (638, natural, 1992), Songpan County, Sichuan, China.
13. Sichuan Giant Panda Sanctuaries (1213, natural, 2006), Sichuan, China
14. Central Sector of Imperial Citadel of Thăng Long (1328, cultural, 2010), Hà Nội, Vietnam
15. Citadel of the Hồ Dynasty (1358, cultural, 2011), Thanh Hóa, Vietnam
16. Mỹ Sơn Sanctuary (949, cultural, 1999), Quảng Nam, Vietnam
>>> Marking my last of 8 Vietnamese heritages.
17. Mount Huangshan (547, mixed, 1990), Huangshan City, Anhui, China
18. West Lake Cultural Landscape of Hangzhou (1334, cultural, 2011), Hangzhou, Zhejiang, China
19. Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun (1002, cultural, 2000), Yi County, Anhui, China
———-
Các Di Sản Thế Giới Được UNESCO Công Nhận Mà Mình Đã Ghé Thăm
Tính đến tháng 11 năm 2019, mình đã đến 19 di sản thế giới của thế giới. Tuy nhiên, mình không thể tìm thấy các bức ảnh Vịnh Hạ Long mà mình đã chụp vào ngày 22 tháng 10 năm 2007 vì WebShots đóng cửa :(.

Trong số này, mình thích nhất là những di sản ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mình đặc biệt yêu thiên nhiên ở đó. Mình luôn muốn thăm lại Tứ Xuyên nếu có thể.

1. Vịnh Hạ Long (672), Quảng Ninh, Việt Nam
2. Phố cổ Hội An (948, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
3. Angkor (668, văn hóa, 1992), Xiêm Riệp, Campuchia
4. Quần thể danh thắng Tràng An (1438, hỗn hợp, 2016), Ninh Bình, Việt Nam
5. Quần thể Di tích Cố đô Huế (678, văn hóa, 1993), Huế, Việt Nam
6. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (951, tự nhiên, 2003), Quảng Bình, Việt Nam
7. Thành cổ Ayutthaya (576, văn hóa, 1991), Ayutthaya, Thái Lan
8. Nhà hát Opera Sydney (166, văn hóa, 2007), New South Wales, Úc
9. Khu vực Greater Blue Mountains (917, tự nhiên, 2000), New South Wales, Úc
10. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (640, tự nhiên, 1992), Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc.
11. Núi Thanh Thành và hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển (1001, văn hóa, 2000), thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
12. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Hoàng Long (638, tự nhiên, 1992), huyện Tùng Phan, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
13. Khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Tứ Xuyên (1213, tự nhiên, 2006), Tứ Xuyên, Trung Quốc
14. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (1328, văn hóa, 2010), Hà Nội, Việt Nam
15. Thành nhà Hồ (1358, văn hóa, 2011), Thanh Hóa, Việt Nam
16. Thánh địa Mỹ Sơn (949, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
>>> Đánh dấu di sản cuối cùng trong 8 di sản Việt Nam của mình.
17. Núi Hoàng Sơn (547, hỗn hợp, 1990), thành phố Hoàng Sơn, An Huy, Trung Quốc
18. Phong cảnh văn hóa Tây Hồ của Hàng Châu (1334, văn hóa, 2011), Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
19. Làng cổ ở phía Nam tỉnh An Huy – Tây Đệ và Hoành Thôn (1002, văn hóa, 2000), huyện Y, An Huy, Trung Quốc

Continue ReadingUNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

Hunan – Hubei, Day 6: Wuhan And Flying Home

[Tiếng Việt ở phần dưới]
This was the last day of my trip. I visited three sites of Wuhan called Yellow Crane Tower (which was made famous by poetry), Hubei Provincial Museum, and East Lake.

Two hours at Yellow Crane Tower seemed like a waste of time. I’d prefer more time at Wulingyuan or Fenghuang Old Town.

I liked the visit to the museum which made me understand more about the Chinese culture. Though I saw so many Chinese students around the beverage vending machines than in the showrooms.

After that, I had a chance to go around East Lake. Unlike Jingzhou, the minibus took all of us around the lake for 30 mins. As I thought out loud that the driver was handsome, my tour group kept joking about me and him. Though he was 9 years younger, he said I looked like 27 haha. We talked a bit. He asked if I was a Malaysian (?) And after a stop, when I switched to the seat next to him, he nicely started a small conversation with me. He asked which city I was from and if it was near the beach. Ashin said that 521 was better than 520. I couldn’t agree more.

After 3 flights with China Southern Airlines this time, I somehow felt that their service was worse than 10 years ago. We had to wait for a while on board and they didn’t give us any water to drink. I even had a meal before the plane departed 10 years ago.

After midnight, I’d be home safe and sound.
—————————–
Hồ Nam – Hồ Bắc, Ngày 6: Vũ Hán Và Trở Về Nhà
Đây là ngày cuối cùng trong chuyến đi của mình. Mình đã đến thăm ba địa điểm của Vũ Hán có tên là Hoàng Hạc Lâu (đã được làm nổi tiếng bằng thơ ca), Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc và Hồ Đông.

Hai tiếng đồng hồ ở Hoàng Hạc Lâu dường như chỉ lãng phí thời gian. Mình muốn có nhiều thời gian hơn ở Vũ Lăng Nguyên hoặc Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Mình thích chuyến thăm bảo tàng, nơi làm cho mình hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Mặc dù mình thấy nhiều sinh viên Trung Quốc xung quanh các máy bán đồ uống tự động hơn là trong các phòng trưng bày.

Sau đó, mình có cơ hội đi một vòng Hồ Đông. Không giống như Kinh Châu, chiếc xe buýt nhỏ đã đưa mọi người đi quanh hồ trong 30 phút. Khi mình buột miệng rằng người lái xe đẹp trai, nhóm du lịch của mình liên tục nói đùa về mình và em ấy. Dù nhỏ hơn 9 tuổi nhưng em ấy nói mình trông như 27 haha. Chúng mình nói chuyện một chút. Em ấy hỏi mình có phải là người Malaysia không (?) Và sau khi dừng lại một chút, khi mình chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh em ấy, em ấy cũng tử tế đãbắt đầu trò chuyện với mình một chút. Em ấy hỏi mình đến từ thành phố nào và có gần biển không. A Tín nói rằng 521 tốt hơn 520. Mình quá mức tán thành ấy chứ.

Sau 3 chuyến bay với Hàng không Nam Phương Trung Quốc lần này, mình phần nào cảm thấy dịch vụ của họ kém hơn 10 năm trước. Cả đoàn phải đợi một lúc trên máy bay và họ không cho uống nước. Mình thậm chí đã được ăn một bữa trước khi máy bay khởi hành 10 năm trước.

Sau nửa đêm, mình sẽ về nhà an toàn và bình yên.

Continue ReadingHunan – Hubei, Day 6: Wuhan And Flying Home

Hunan – Hubei, Day 3: Wulingyuan And Fenghuang Old Town

Some people disliked waking up early, but I thought it was okay on a trip when we had to check out. At least, I didn’t have to fight for breakfast like in Taiwan. However, the food was just so so.

We passed a sidewalk market on the way to the Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area, a UNESCO World Heritage Site. After taking a bus, we reached the elevator station. Though it is the world’s highest outdoor elevator, the Bailong Elevator only took 1 min 20 seconds to reach its top floor. There we enjoyed a fantastic view of Tianzi Mountain.

And we then walked to Tian Xia Di Yi Qiao, also known as the Number 1 Bridge Under the Heaven. I tried squeezing in with other people to take a pic and heard some guys said ‘mei’ and ‘piao lang’ which I replied with ‘xie xie’.

Then it rained cats and dogs while we were looking for the Avatar Hallelujah Mountain.
The tour guides and leader couldn’t find two of the tour members on the way out. They were lost because they couldn’t see the flag due to umbrellas. Luckily, I could spot them on the way back searching.

After lunch, the bus took us to Fenghuang Old Town. We had dinner, then walked around the town for only 45 mins. That’s why my friend and I decided to come back later.

At 10PM, 6 of us took a cab to Fenghuang. Here we tried stinky tofu and enjoyed the night.
I was looking for boba milk tea, but I didn’t order because the menu was in Chinese and I wasn’t really thirsty. At midnight, we returned to the hotel.

Continue ReadingHunan – Hubei, Day 3: Wulingyuan And Fenghuang Old Town