Mình Học Tiếng Trung Như Thế Nào?
| |

Mình Học Tiếng Trung Như Thế Nào?

(Dạo này có một số người hỏi mình cách học tiếng Trung. Mặc dù mình cũng học nửa mùa thôi, nhưng cũng xin phép chia sẻ phương pháp của người già học chậm cho mọi người tham khảo). Mình thấy ngày xưa học tiếng Anh dễ òm vì giáo trình phổ thông đã sắp xếp…