Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Hunan – Hubei, Day 1: Flying To Zhangjiajie, Transit In Shenzhen
|

Hunan – Hubei, Day 1: Flying To Zhangjiajie, Transit In Shenzhen

After 10 years, I flew with China Southern Airlines again to China. 2 flights today would finally bring me to Zhangjiajie. The travel group leader instructed us so we spent 45 mins at the customs clearance. It wasn’t as crowded as I thought. We didn’t have to collect our checked baggage so it was faster….