APRIL 20, 2021

Thay vì tìm người cùng mình nói chuyện, chi bằng tìm người cùng mình im lặng. // 与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。 Yǔqí zhǎo … More

SEPTEMBER 22, 2020

Trong lòng mỗi người đều có lửa, người đi ngang qua chỉ thấy khói. // 每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。 Měi gèrén de xīnzhōng … More

SEPTEMBER 20, 2020

Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này. // 凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。 Fánshì bié … More

JULY 13, 2020 – 2

Hưởng thụ bận rộn, thích ứng cô đơn. // 享受忙碌,适应孤独。 ​​​​ // Enjoy being busy, adapt to loneliness. ​​​​ P.s.: … More

MARCH 14, 2020

Vội vàng thu thập vỏ sò, lại mất đi trân châu. // 忙着收集贝壳,却丢了珍珠。 Mángzhe shōují bèiké, què diūle zhēnzhū. // … More