MAY 22, 2022

Tôi không thích trả lời tin nhắn lắm. Tôi cảm thấy như kiếp trước mình là một cái “không làm…

MAY 21, 2022

Không thể đọc được suy nghĩ của bạn, tôi mới đọc phân tích chòm sao mỗi ngày. // 看不清你的想法我才每天都看星座解析。 Kàn…

MAY 20, 2022

Cứ tưởng ngày 20 tháng 5 là ngày trọng đại gì đó, đặc biệt kiểm tra một chút, là ngày…

MAY 19, 2022

Nhất sinh an noãn, nhất sinh hạnh phúc // 一生安暖,一生幸福 Yīshēng ān nuǎn, yīshēng xìngfú // ཚེ་གང་དྲོ་སྐྱིད། ཚེ་གང་བདེ་བ།

MAY 18, 2022

Thanh giản nội tâm, nhất thiết giai an // 清简内心,一切皆安 Qīng jiǎn nèixīn, yīqiè jiē ān // ནང་སེམས་དྭངས་གཙང་ཡིན་པས། ཡོད་ཚད་བདེ་བ་ལོས་ཡིན།

MAY 17, 2022

Nhất tuế nhất lễ, nhất thốn hoan hỉ // 一岁一礼,一寸欢喜 Yī suì yīlǐ, yīcùn huānxǐ // ལོ་ངོ་རེ་རེར་སྤྲོ་སྣང་རེ།