JUNE 28, 2022

Tút tút tút, tôi bây giờ tôi là một chú thỏ. Tôi chỉ nói chuyện với cà rốt. // 嘟嘟嘟我现在是一只小兔子我只和胡萝卜说话。…

JUNE 27, 2022

Hãy tìm kiếm chính mình, đừng tìm kiếm thiên đường, thiên đường là ở chính mình. // 谋己,不要去谋天,天在己中。 Móu jǐ,…

JUNE 26, 2022

Con người không nhất thiết phải đẹp nhưng phải sống đẹp. // 人不一定要生得漂亮,但却一定要活得漂亮. Rén bù yīdìng yào shēngdé piàoliang, dàn…

JUNE 25, 2022

Người khôn ngoan hết thảy cầu chính mình, kẻ ngu ngốc hết thảy cầu người khác. // 智者一切求自己,愚者一切求他人。 Zhìzhě yīqiè…

JUNE 24, 2022

Không ai già đi bởi vì họ sống thêm vài năm nữa: Người ta già đi chỉ vì họ từ…

JUNE 23, 2022

Bình thường không có nghĩa là tầm thường. Một người có thể bình thường, nhưng không thể tầm thường. Người…

JUNE 22, 2022

Nguyên nhân tính cách sáng sủa của người khác: Họ sống suôn sẻ, làm việc dễ dàng, có tiền, ưa…

JUNE 21, 2022

Hoàn toàn không tin tưởng và tin tưởng vô điều kiện đều là cực đoan, chỉ sự tin tưởng có…