FEBRUARY 26, 2021

Tôi vẫn thích một mình một người, không có cô phụ, không có lo lắng, không có cảm động, không có thất vọng.
Tết nguyên tiêu vui vẻ!
//
我还是喜欢我自己一个人,没辜负,没牵挂,没感动,也没失望。 ​ ​​​
元宵节快乐!
//
I still like myself alone, I’m not let down, not concerned, not moved, not disappointed.
Happy Lantern Festival!

FEBRUARY 25, 2021

Không thích náo nhiệt lại sợ cô độc.
//
不喜欢热闹又害怕孤独。 ​​
//
I don’t like the bustle and hustle, but I fear my own shadow.

FEBRUARY 20, 2021

Sống phải học cách lắng đọng,
Lắng đọng trải nghiệm,
Lắng đọng tâm trạng,
Lắng đọng bản thân.
//
人生要学会沉淀,
沉淀经验,
沉淀心情,
沉淀自己。 ​​​​
//
Learn to settle down in life,
Settle your experience,
Settle your mood,
Settle yourself.

FEBRUARY 19, 2021

Nỗi sợ về tuổi tác của bạn thực ra không nằm ở sự già đi do tuổi tác, mà là nỗi sợ hãi rằng với tuổi tác, bạn vẫn sẽ hoang mang và không biết làm gì.
//
你对年龄的恐惧,其实并不在于年龄增长所带来的苍老,而是恐惧随着年龄的增长,仍然一片迷茫,无所建树。
//
Your fear of age, in fact, does not lie in the aging brought by the increase of age, but in the fear that with the increase of age, you will still be confused and make no achievements.

FEBRUARY 18, 2021

Từ đơn giản đến phức tạp là trải nghiệm của nửa đầu cuộc đời.
Từ phức tạp đến đơn giản là thực hành của nửa sau cuộc đời.
//
简单到复杂,是前半生的阅历。
复杂到简单,是后半生的修行。
//
From simple to complex, is the experience of the first half of life.
From complex to simple, is the practice of the second half of life.

FEBRUARY 17, 2021

Lúc còn nhỏ, nụ cười là một cảm xúc bẩm sinh.
Sau này, nụ cười là một chiếc mặt nạ vô danh.
//
儿时,笑容是与生俱来的情绪。
后来,笑容是不为人知的面具。 ​ ​​​​
//
As a child, a smile is an innate emotion.
Later, a smile was a mask unknown. ​ ​​​​

FEBRUARY 16, 2021

Trẻ em nhắm mắt lại, nhìn thấy hoa, nhìn thấy ước mơ và hy vọng;
Người lớn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
//
小孩闭上眼睛,看见花,看见梦,看见希望;
大人闭上眼睛,睡着了。
//
Children close their eyes and see flowers, see dreams, see hope;
Adults close their eyes and fall asleep.

FEBRUARY 15, 2021

Cố gắng trở thành một cô gái vừa phải, tâm tính vừa phải, khí chất vừa phải, dáng người vừa phải, cuộc sống vừa phải.
//
努力做一个刚刚好的女孩, 心态刚刚好,气质刚刚好, 身材刚刚好,生活也刚刚好。
//
Try to be a just right girl, with just right mentality, just right temperament, just right figure, just right life.

FEBRUARY 13, 2021

Lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc, giờ này hôm qua đói bụng, hôm nay lại đói bụng.
//
历史总是惊人的相似,昨天的这个时候我饿了,今天我又饿了。
//
History surprisingly repeats itself. I was hungry at this time yesterday and I am hungry again today.