AUGUST 19, 2018

Trương Ái Linh: “Anh còn chưa đến, sao em dám già đi.” P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in … More

NOVEMBER 14, 2015

[Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, bắt chước Nietzsche] Một mình thì đơn giản, hai mình thì rắc rối. … More

NOVEMBER 6, 2015

Kiên nhẫn một chút, những điều tốt đẹp sắp đến rồi. // 耐心点儿,好事情就快发生了。 Nàixīn diǎn er, hǎo shìqíng jiù kuài … More