AUGUST 19, 2018

Trương Ái Linh: “Anh còn chưa đến, sao em dám già đi.” P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in … More

NOVEMBER 2, 2015

Love fades when you love, and breaks up when you walk. // 爱着爱着就淡了,走着走着就散了。 Àizhe àizhe jiù dànle, zǒuzhe zǒuzhe jiù … More