Manly Beach

📍 North Steyne, Manly NSW 2095, Australia P.s.: Picture taken in Manly Beach, New South Wales, Australia in 2018.

MAY 1, 2021 – 2

Người chứng ngộ lên bờ, còn kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy. // རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ། // 悟者上岸, 迷者随波逐流。 … More