Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Travel Dreams
|

Travel Dreams

🌍✈️ I want to go to the ends of the earth again. // 又想去天涯海角。 Yòu xiǎng qù tiānyáhǎijiǎo. // Hựu tưởng khứ thiên nhai hải giác. // Lại muốn đi tận mường Tông Tênh trời vằn, mường Tông Lang trời trũng. P.s.: Picture taken in Tianmen Mountain, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.