Phrase Of The Day: Do/Work Wonders

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: to help or improve something greatly.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: giúp đỡ hoặc cải thiện một điều gì đó rất nhiều.

Ví dụ:
1.
A vacation will do wonders for your mood.
//
Một kỳ nghỉ sẽ làm điều kỳ diệu cho tâm trạng của bạn.

2.
A seamless retail app experience works wonders for customer loyalty and engagement.
//
Trải nghiệm ứng dụng bán lẻ liền mạch có tác dụng kỳ diệu đối với lòng trung thành và mức độ tương tác của khách hàng.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *