|

Dragon Boat Festival 2022

Có 12 loại bánh ú, bạn đã ăn được bao nhiêu? Không cần biết bánh nhân mặn hay ngọt, chúc tất cả các bạn Tết Đoan Ngọ an khang!
//
方12种粽子,你吃过几种?无论粽子吃咸的还是甜的,都祝所有的友友们端午安康!
Fāng 12 zhǒng zòngzi, nǐ chīguò jǐ zhǒng? Wúlùn zòngzi chī xián de háishì tián de, dōu zhù suǒyǒu de yǒu yǒumen duānwǔ ānkāng!
//
There are 12 kinds of zongzi, how many have you eaten? No matter if the zongzi is salty or sweet, I wish all friends a healthy Dragon Boat Festival!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *