The Laughter Of Youth

🔇
The laughter of youth turned into a kind of noise, so I wandered around the quiet street corner.
//
青春的笑声在何时变成一种喧闹,于是我四处流浪在宁静的街角。
Qīngchūn de xiào shēng zài hé shí biàn chéng yī zhǒng xuānnào, yúshì wǒ sìchù liúlàng zài níngjìng de jiējiǎo.
//
Thanh xuân đích tiếu thanh tại hà thì biến thành nhất chủng huyên nháo, vu thị ngã tứ xứ lưu lãng tại ninh tĩnh đích nhai giác.
//
Tiếng cười tuổi trẻ từ bao giờ đã thành tiếng ồn ào, để tôi lang thang khắp những góc phố vắng lặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *