JUNE 11, 2019

Bỗng dưng nhớ tới cái bài hát này 😂🤣😍 Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này Oẳn tù … More

Mayday Tattoo – My 2nd One

Nếu như chúng ta chưa từng gặp Sẽ không tồn tại chiếc tattoo này. // 如果我们从不曾相识 不存在这个纹身。 Rúguǒ wǒmen cóng … More