|

Summer Solstice 2022

Summer is usually hot and humid, usually rains cats and dogs, but I still like summer the most, because only in summer can I get up early to go to the sea to watch the sunrise, and see the sunset in the late afternoon on the way down the mountain. I remember the leisurely morning on the beaches of Bondi, Manly, Newcastle, Glenelg; I remember the afternoon when I went down to the mountain at Kangding, Danba, Garzê, Mounigou, Huanglong, Langmusi, and Siguniang.
//
Mùa hè lúc thì nóng oi ả, lúc thì mưa rả rích, nhưng mà mình vẫn thích mùa hè nhất, vì chỉ mùa hè mới có thể dậy sớm ra biển ngắm bình minh, chiều muộn thấy nắng hoàng hôn dần tắt trên đường xuống núi. Nhớ buổi sáng thong dong trên các bãi biển Bondi, Manly, Newcastle, Glenelg; nhớ buổi chiều thủng thỉnh xuống núi ở Khang Định, Danba, Cam Tư, Mâu Ni Câu, Hoàng Long, Lang Mộc Tự, Tứ Cô Nương ghê.

☀️🌸🌻
Hạ chí đến rồi, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến như hứa hẹn!
//
夏至已至,愿所有美好也如约而至!
Xiàzhì yǐ zhì, yuàn suǒyǒu měihǎo yě rúyuē ér zhì!
//
Hạ chí dĩ chí, nguyện sở hữu mỹ hảo dã như ước nhi chí!
//
The summer solstice is here, may all good things come as promised!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *