|

Bản Chất Nông Dân, Tâm Hồn Bông Lúa

[Bản chất nông dân, tâm hồn bông lúa]

Cảm ơn cuộc đời đã dạy cho mình biết buông xả khác với buông thả là như thế nào. Điều quan trọng là giữ đạo đức, kỷ luật và dũng khí để vượt qua những sóng gió, thăng trầm tiếp nối trên chặng đường dài phía trước.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *