|

Autumn vs Summer Leaves (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

When you get along with others, treat yourself as a nobody; and when you get along with yourself, treat yourself as a somebody.

Those with too much “ego” actually value themselves in other people’ eyes. They will immediately fall into hell with a contemptuous look. They will always feel that others have ignored their own feelings and hurt their self-esteem. Such people despise themselves when they look at themselves, and they cannot see the value of their life without the eyes of others.

Life is like autumn leaves swaying in the wind. No matter how strong the summer wind is, it will not blow the vigorous green leaves. Autumn leaves losing their nutrients means they must fall. This has nothing to do with the wind.

—————————–

Lá Mùa Thu vs. Lá Mùa Hè (Weibo)

Khi bạn hòa hợp với những người khác, hãy coi bản thân như không là ai cả; và khi bạn hòa hợp với chính mình, hãy coi bạn như một người nào đó.

Những người có “cái tôi” quá lớn thực sự đánh giá cao bản thân trong mắt người khác. Họ sẽ ngay lập tức rơi vào địa ngục trước ánh mắt khinh thường. Họ sẽ luôn cảm thấy rằng người khác đã bỏ qua cảm xúc của chính họ và làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Những người như vậy coi thường bản thân khi họ nhìn vào bản thân mình, và họ không thể nhìn thấy giá trị của cuộc sống của họ nếu không có con mắt của người khác.

Cuộc sống như những chiếc lá mùa thu đung đưa trước gió. Cơn gió mùa hè dù có mạnh đến đâu cũng không thổi bay những chiếc lá xanh tươi đầy sức sống. Mùa thu lá mất chất dinh dưỡng đồng nghĩa với việc chúng phải rụng. Điều này không liên quan gì đến gió.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *