You Have To Keep Fighting

You have to keep fighting even if you are already injured, bloodied, and sore.
//
哪怕你已经受伤、鲜血淋漓和疼痛难忍,你还是得继续奋斗。
Nǎpà nǐ yǐjīng shòushāng, xiānxiě línlí hé téngtòng nán rěn, nǐ háishì dé jìxù fèndòu.
//
Ngay cả khi bạn bị thương, đổ máu và đau đớn không thể chịu đựng được, bạn vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *