|

New Year Of 12 Horoscope Signs

🔮💸♎
[New Year Of 12 Horoscope Signs]
Aries: Fearless but short of money
Taurus: Money-minded but short of money
Gemini: Versatile but short of money
Cancer: Sentimental but short of money
Leo: Honest but short of money
Virgo: Perfectionist but short of money
Libra: Diplomatic but short of money
Scorpio: Passionate but short of money
Sagittarius: Frank but short of money
Capricorn: Accumulates wealth but still short of money
Aquarius: Unique but short of money
Pisces: Romantic but very short of money
//
【新年12星座运势】
白羊:奋不顾身但缺钱
金牛:爱财如命却缺钱
双子:灵活多变也缺钱
巨蟹:似水柔情但缺钱
狮子:光明磊落而缺钱
处女:尽善尽美独缺钱
天秤:八面玲珑就缺钱
天蝎:爱憎分明但缺钱
射手:心直口快而缺钱
摩羯:厚积薄发仍缺钱
水瓶:与众不同但缺钱
双鱼:浪漫多情很缺钱
[Xīnnián 12 xīngzuò yùnshì]
Bái yáng: Fènbùgùshēn dàn quē qián
Jīnniú: Ài cái rú mìng què quē qián
Shuāngzǐ: Línghuó duō biàn yě quē qián
Jùxiè: Sì shuǐ róuqíng dàn quē qián
Shīzi: Guāngmínglěiluò ér quē qián
Chǔnǚ: Jìnshànjìnměi dú quē qián
Tiānchèng: Bāmiànlínglóng jiù quē qián
Tiānxiē: Ài zēng fēnmíng dàn quē qián
Shèshǒu: Xīnzhíkǒukuài ér quē qián
Mójié: Hòujībófā réng quē qián
Shuǐpíng: Yǔ zhòng bùtóng dàn quē qián
Shuāngyú: Làngmàn duōqíng hěn quē qián
//
[Tân niên 12 tinh tọa vận thế]
Bạch Dương: Phấn bất cố thân đãn khuyết tiền
Kim Ngưu: Ái tài như mệnh khước khuyết tiền
Song Tử: Linh hoạt đa biến dã khuyết tiền
Cự Giải: Tự thủy nhu tình đãn khuyết tiền
Sư Tử: Quang minh lỗi lạc nhi khuyết tiền
Xử Nữ: Tận thiện tận mỹ độc khuyết tiền
Thiên Xứng: Bát diện linh lung tựu khuyết tiền
Thiên Hạt: Ái tăng phân minh đãn khuyết tiền
Xạ Thủ: Tâm trực khẩu khoái nhi khuyết tiền
Ma Yết: Hậu tích bạc phát nhưng khuyết tiền
Thủy Bình: Dữ chúng bất đồng đãn khuyết tiền
Song Ngư: Lãng mạn đa tình ngận khuyết tiền
//
[Tử vi năm mới của 12 chòm sao]
Bạch Dương: Phấn đấu quên mình nhưng thiếu tiền
Kim Ngưu: Yêu tiền như mạng lại thiếu tiền
Song Tử: Linh hoạt đa dạng cũng thiếu tiền
Cự Giải: Nhu tình như nước nhưng thiếu tiền
Sư Tử: Quang minh lỗi lạc mà thiếu tiền
Xử Nữ: Thập toàn thập mỹ chỉ thiếu tiền
Thiên Bình: Nhanh nhẹn khéo léo ắt thiếu tiền
Thiên Yết: Yêu ghét rõ ràng nhưng thiếu tiền
Nhân Mã: Lòng ngay dạ thẳng mà thiếu tiền
Ma Yết: Tích lũy lâu dài vẫn thiếu tiền
Bảo Bình: Không giống bình thường nhưng thiếu tiền
Song Ngư: Lãng mạn đa tình rất thiếu tiền

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *