New Year Of 12 Horoscope Signs

[Tử vi năm mới của 12 chòm sao]
Bạch Dương: Phấn đấu quên mình nhưng thiếu tiền
Kim Ngưu: Yêu tiền như mạng lại thiếu tiền
Song Tử: Linh hoạt đa dạng cũng thiếu tiền
Cự Giải: Nhu tình như nước nhưng thiếu tiền
Sư Tử: Quang minh lỗi lạc mà thiếu tiền
Xử Nữ: Thập toàn thập mỹ chỉ thiếu tiền
Thiên Bình: Nhanh nhẹn khéo léo ắt thiếu tiền
Thiên Yết: Yêu ghét rõ ràng nhưng thiếu tiền
Nhân Mã: Lòng ngay dạ thẳng mà thiếu tiền
Ma Yết: Tích lũy lâu dài vẫn thiếu tiền
Bảo Bình: Không giống bình thường nhưng thiếu tiền
Song Ngư: Lãng mạn đa tình rất thiếu tiền
//
【新年12星座运势】
白羊:奋不顾身但缺钱
金牛:爱财如命却缺钱
双子:灵活多变也缺钱
巨蟹:似水柔情但缺钱
狮子:光明磊落而缺钱
处女:尽善尽美独缺钱
天秤:八面玲珑就缺钱
天蝎:爱憎分明但缺钱
射手:心直口快而缺钱
摩羯:厚积薄发仍缺钱
水瓶:与众不同但缺钱
双鱼:浪漫多情很缺钱
[Xīnnián 12 xīngzuò yùnshì]
Bái yáng: Fènbùgùshēn dàn quē qián
Jīnniú: Ài cái rú mìng què quē qián
Shuāngzǐ: Línghuó duō biàn yě quē qián
Jùxiè: Sì shuǐ róuqíng dàn quē qián
Shīzi: Guāngmínglěiluò ér quē qián
Chǔnǚ: Jìnshànjìnměi dú quē qián
Tiānchèng: Bāmiànlínglóng jiù quē qián
Tiānxiē: Ài zēng fēnmíng dàn quē qián
Shèshǒu: Xīnzhíkǒukuài ér quē qián
Mójié: Hòujībófā réng quē qián
Shuǐpíng: Yǔ zhòng bùtóng dàn quē qián
Shuāngyú: Làngmàn duōqíng hěn quē qián
//
[New Year of 12 Horoscope Signs]
Too many idioms to translate into English, in short, all lack of money :v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *