May blessings bloom like flowers, may wholeness shine like the full moon, and may happiness last a lifetime.
|

Dragon Year Lantern Festival

🌸🌕🐉
May blessings bloom like flowers, may wholeness shine like the full moon, and may happiness last a lifetime. Wishing you a new year full of beauty and fulfillment, prosperity in the Year of the Dragon!
//
花好月圆人长久,祝你新的一年和美圆满,欣欣向“龙”!
Huāhǎoyuèyuán rén chángjiǔ, zhù nǐ xīn de yī nián héměi yuánmǎn, xīnxīn xiàng “lóng”!
//
Hoa hảo nguyệt viên nhân trường cửu, chúc nhĩ tân đích nhất niên hòa mỹ viên mãn, hân hân hướng” long”!
//
Hoa nở trăng tròn người trường thọ, chúc các bạn một năm mới an hòa thành đạt, thịnh vượng trong năm “rồng”!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *