Life spans thirty thousand days. Finding joy amidst the journey, yet loneliness remains unresolved.
|

Lifespan

⏱🕰️😔
Life spans thirty thousand days. Finding joy amidst the journey, yet loneliness remains unresolved.
//
人生在世三万天,趣味有间,孤独无解。 ​​​
Rénshēng zàishì sān wàn tiān, qùwèi yǒu jiān, gūdú wú jiě. ​
//
Nhân sinh tại thế tam vạn thiên, thú vị hữu gian, cô độc vô giải. ​​​
//
Cuộc đời chỉ có ba mươi ngàn ngày, đầy hứng thú nhưng cô đơn không lời giải.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *