|

Self Love

🌟💪😊
The best thing you should do is to love yourself, be yourself, and devote yourself to your efforts. If you should rest and enjoy yourself, do it. You must shine brightly among those who don’t believe in you.
//
你该做的最厉害的就是,爱自己,做自己,让自己投入到努力中,该休息享受的就尽情享受快乐,你一定要在那些不相信你的人当中闪闪发光。
Nǐ gāi zuò de zuì lìhài de jiùshì, ài zìjǐ, zuò zìjǐ, ràng zìjǐ tóurù dào nǔlì zhōng, gāi xiūxí xiǎngshòu de jiù jìnqíng xiǎngshòu kuàilè, nǐ yīdìng yào zài nàxiē bù xiāngxìn nǐ de rén dāngzhōng shǎnshǎn fāguāng.
//
Nhĩ cai tố đích tối lệ hại đích tựu thị, ái tự kỷ, tố tự kỷ, nhượng tự kỷ đầu nhập đáo nỗ lực trung, cai hưu tức hưởng thụ đích tựu tận tình hưởng thụ khoái lạc, nhĩ nhất định yếu tại na ta bất tương tín nhĩ đích nhân đương trung thiểm thiểm phát quang.
// ​​​
Điều mạnh mẽ nhất bạn nên làm là yêu bản thân, là chính mình, nỗ lực hết mình. Nên tận hưởng hạnh phúc nếu bạn cần nghỉ ngơi hưởng thụ. Bạn phải tỏa sáng rực rỡ giữa những người không tin vào bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *