|

Growing Up Journey

👶🌱🌟
In the years of growing up, we have never changed; we’ve just become increasingly clear about who we are.
//
长大的岁月里,我们从未变化,只是越来越清晰的成为了自己。 ​​​​
Zhǎng dà de suìyuè lǐ, wǒmen cóng wèi biànhuà, zhǐshì yuè lái yuè qīngxī de chéngwéile zìjǐ. ​​​​
//
Trường đại đích tuế nguyệt lý, ngã môn tòng vị biến hóa, chích thị việt lai việt thanh tích đích thành vi liễu tự kỷ. ​​​​
//
Trong những năm tháng trưởng thành, chúng ta chưa từng thay đổi, chỉ là dần trở nên rõ ràng hơn về chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *