|

Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan

Mình không tính mua trà trước ngày cuối cùng hoặc ngày nào đó được đi siêu thị, nhưng nhờ bạn đồng hành ghé vô mà mình quyết định mua luôn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, gần Hồng Kiều. Một phần nữa nhờ cách thức quảng cáo trà độc quá đi, cưa như cưa khúc gỗ á. Cũng may vì sau đó mình có đi siêu thị ở Thường Đức nhưng tìm không ra quầy bán trà lá. Về nhà mới thấy thương hiệu trà Baishaxi có từ năm 1939 của vùng An Hoá tỉnh Hồ Nam. Cửa hàng niêm yết giá bán rõ ràng, và thấy rẻ hơn họ bán trên mạng nhiều.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Ancient Town, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *