| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(.

Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit Sichuan if possible.

1. Hạ Long Bay (672), Quảng Ninh, Vietnam
2. Hội An Ancient Town (948, cultural,1999), Quảng Nam, Vietnam
3. Angkor (668, cultural, 1992), Siem Reap, Cambodia
4. Tràng An Landscape Complex (1438, mixed, 2016), Ninh Bình, Vietnam
5. Complex of Huế Monuments (678, cultural, 1993), Huế, Vietnam
6. Phong Nha – Kẻ Bàng National Park (951, natural, 2003), Quảng Bình, Vietnam
7. Historic City of Ayutthaya (576, cultural, 1991), Ayutthaya, Thailand
8. Sydney Opera House (166, cultural, 2007), New South Wales, Australia
9. Greater Blue Mountains Area (917, natural, 2000), New South Wales, Australia
10. Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area (640, natural, 1992), Zhangjiajie, Hunan, China.
11. Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System (1001, cultural, 2000), Dujiangyan City, Sichuan, China.
12. Huanglong Scenic and Historic Interest Area (638, natural, 1992), Songpan County, Sichuan, China.
13. Sichuan Giant Panda Sanctuaries (1213, natural, 2006), Sichuan, China
14. Central Sector of Imperial Citadel of Thăng Long (1328, cultural, 2010), Hà Nội, Vietnam
15. Citadel of the Hồ Dynasty (1358, cultural, 2011), Thanh Hóa, Vietnam
16. Mỹ Sơn Sanctuary (949, cultural, 1999), Quảng Nam, Vietnam
>>> Marking my last of 8 Vietnamese heritages.
17. Mount Huangshan (547, mixed, 1990), Huangshan City, Anhui, China
18. West Lake Cultural Landscape of Hangzhou (1334, cultural, 2011), Hangzhou, Zhejiang, China
19. Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun (1002, cultural, 2000), Yi County, Anhui, China
20. Old Town of Lijiang (811, cultural, 1997), Yunnan, China
21. Three Parallel Rivers Natural Reserve (1083, natural, 2003), Yunnan, China

P.s.: Picture taken in Ho Citadel, Thanh Hoa, Vietnam in 2019.
———-
Các Di Sản Thế Giới Được UNESCO Công Nhận Mà Mình Đã Ghé Thăm
Tính đến tháng 11 năm 2019, mình đã đến 19 di sản thế giới của thế giới. Tuy nhiên, mình không thể tìm thấy các bức ảnh Vịnh Hạ Long mà mình đã chụp vào ngày 22 tháng 10 năm 2007 vì WebShots đóng cửa :(.

Trong số này, mình thích nhất là những di sản ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mình đặc biệt yêu thiên nhiên ở đó. Mình luôn muốn thăm lại Tứ Xuyên nếu có thể.

1. Vịnh Hạ Long (672), Quảng Ninh, Việt Nam
2. Phố cổ Hội An (948, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
3. Angkor (668, văn hóa, 1992), Xiêm Riệp, Campuchia
4. Quần thể danh thắng Tràng An (1438, hỗn hợp, 2016), Ninh Bình, Việt Nam
5. Quần thể Di tích Cố đô Huế (678, văn hóa, 1993), Huế, Việt Nam
6. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (951, tự nhiên, 2003), Quảng Bình, Việt Nam
7. Thành cổ Ayutthaya (576, văn hóa, 1991), Ayutthaya, Thái Lan
8. Nhà hát Opera Sydney (166, văn hóa, 2007), New South Wales, Úc
9. Khu vực Greater Blue Mountains (917, tự nhiên, 2000), New South Wales, Úc
10. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (640, tự nhiên, 1992), Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc.
11. Núi Thanh Thành và hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển (1001, văn hóa, 2000), thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
12. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Hoàng Long (638, tự nhiên, 1992), huyện Tùng Phan, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
13. Khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Tứ Xuyên (1213, tự nhiên, 2006), Tứ Xuyên, Trung Quốc
14. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (1328, văn hóa, 2010), Hà Nội, Việt Nam
15. Thành nhà Hồ (1358, văn hóa, 2011), Thanh Hóa, Việt Nam
16. Thánh địa Mỹ Sơn (949, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
>>> Đánh dấu di sản cuối cùng trong 8 di sản Việt Nam của mình.
17. Núi Hoàng Sơn (547, hỗn hợp, 1990), thành phố Hoàng Sơn, An Huy, Trung Quốc
18. Phong cảnh văn hóa Tây Hồ của Hàng Châu (1334, văn hóa, 2011), Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
19. Làng cổ ở phía Nam tỉnh An Huy – Tây Đệ và Hoành Thôn (1002, văn hóa, 2000), huyện Y, An Huy, Trung Quốc
20. Cổ trấn Lệ Giang (811, văn hóa, 1997), Vân Nam, Trung Quốc
21. Khu bảo tồn Tam Giang Tịnh Lưu (1083, tự nhiên, 2003), Vân Nam, Trung Quốc

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *