JULY 4, 2020

Thỉnh thoảng xin cuộc sống cho nghỉ phép, hôm nay tôi muốn làm đồ vô dụng vui vẻ. // 偶尔向生活请个假,今天要做个快乐废物。 … More

JUNE 11, 2020

Nhân sinh không có bốn mùa, chỉ có hai mùa, cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng … More

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố … More

JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể … More

JUNE 7, 2020

Khi bạn đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình. // 当你走得足够远,便会遇见自己。 // When you go far enough, you will … More

APRIL 18, 2020

Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng. // 当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。 … More

APRIL 1, 2020

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here] Lặng ngồi đây ngày hạ, Suốt … More

MARCH 7, 2020

Ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, chúng ta mỗi người bình thường đều phải nâng cao trách nhiệm … More