1,000 Days Ago In Chengdu

Cùng tôi dạo bước phố xá Thành Đô
Mãi đến khi ánh đèn đã tắt cũng không dừng lại
//
和我在成都的街頭走一走
直到所有的燈都熄滅了也不停留
Hé wǒ zài chéngdū de jiētóu zǒu yī zǒu
Zhídào suǒyǒu de dēng dōu xímièle yě bù tíngliú
//
Go for a walk with me through streets in Chengdu
Until all the lights were turned out, we would still go on

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *