| |

Humor Rules

😄👎😱
In an era where everything is a joke, you lose if you take things seriously.
//
那个万事皆笑话的时代,你认真就输了。
Nàgè wànshì jiē xiàohuà de shídài, nǐ rènzhēn jiù shūle.
//
Na cá vạn sự giai tiếu thoại đích thì đại, nhĩ nhận chân tựu thâu liễu.
//
Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua.

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *