|

15 Ebook Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard Tiếng Việt

Mỗi link bạn click sẽ mở ra một trang mới, chờ khoảng 5 giây là bạn sẽ tới được link Google Drive. Nếu phát hiện thấy liên kết nào hỏng hoặc chưa được cấp quyền truy cập, báo cho mình bằng cách comment nhé.

15 ebook sách Cẩm nang kinh doanh Harvard tiếng Việt:

 1. Business communication – Giao tiếp thương mại: http://j.gs/ERWP
 2. Coaching and mentoring – Huấn luyện và truyền kinh nghiệm: http://j.gs/ERWQ
 3. Crisis management – Quản lý khủng hoảng: http://j.gs/ERWR
 4. Finance for managers – Tài chính dành cho người quản lý: http://j.gs/ERWS
 5. Hiring and keeping the best people – Tuyển dụng và đãi ngộ người tài: http://j.gs/ERWU
 6. Manager’s toolkit – Các kỹ năng quản lý hiệu quả: http://j.gs/ERWV
 7. Managing change and transition – Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp: http://j.gs/ERWW
 8. Managing creativity and innovation – Quản lý tính sáng tạo và đổi mới: http://j.gs/ERWX
 9. Managing projects large and small – Quản lý các dự án lớn và nhỏ: http://j.gs/ERWY
 10. Marketer’s toolkit – Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả: http://j.gs/ERWZ
 11. Negotiation – Kỹ năng thương lượng: http://j.gs/ERWa
 12. Performance management – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên: http://j.gs/ERWb
 13. Power, influence and persuasion – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục: http://j.gs/ERWc
 14. Strategy – Chiến lược kinh doanh hiệu quả: http://j.gs/ERWd
 15. Time management – Quản lý thời gian: http://j.gs/ERWe

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *